politika zasebnosti

Podatke bomo uporabili za namen obdelave vase prijave, izdelave pogodbe in vodenje evidence za potrebe naročenih storitev. Podatki bodo hranjeni do konca izvedbe storitev, izbrisani pa bodo ob vašem izpisu iz katerega od naših programov.

Pravica do obveščenosti
Vedno imate pravico do dostopa do vseh svojih podatkov tako, da zahtevo naslovite na info@muzikaviva.si.
Posredovali Vam bomo vse podatke, ki jih hranimo v enostavni in pregledni obliki in znotraj okvirov Direktive GDPR.
Rok za posredovaje
Rok za odgovor je 1 mesec po prejeti in potrjeni zahtevi, običajno pa v 7 dneh.

Pravica do spremembe
Kadarkoli imate pravico do spremembe svojih osebnih podatkov v kolikor so nekonsistentni ali napačni.
Zahtevo lahko naslovite na info@muzikaviva.si.

Pravica do izbrisa
Kadarkoli imate tudi pravico do izbrisa svojih osebnih podatkov. V kolikor obiksujete naše programe, je izbris možen šele ob prenehanju (oziroma po plačilu zadnjega izstavljenega računa za naše storitve).

Rok za izbris:
60 dni
Pravica do blokade procesiranja
Zaradi narave podatkov ne omogočamo pravice do blokade procesiranja, saj ne hranimo podatkov, ki jih je možno prenesti v druga IT okolja.

Pravica do prenosa podatkov
Zaradi narave podatkov ne omogočamo pravice do prenosa podatkov, saj ne hranimo podatkov, ki jih je možno prenesti v druga IT okolja.

Naši Varnostni postopki
Skrb za varnost podatkov zagotavaljamo z omejenimi dostopi na osebje, ki potrebujejo dostop do teh podatkov.
Vsi podatki so zaklenjeni in dostopni v skladu z interno politiko IT varnosti.