Mentorji

Osnovna celica naše dejavnosti so mentorji (glasbeni pedagogi), ki so prva in najpomembnejša vez med Muzikavivo in našimi strankami. Ker se zavedamo pomembnosti vloge mentorja v našem izobraževalnem procesu, prav njim posvetimo veliko pozornosti, saj jih nenehno do-izobražujemo in preverjamo njihovo ustreznost za zahtevne naloge glasbenega pedagoga v Muzikavivi.  Gre za visoko profiliran kader, ki se je izobraževal v tujini, ali pa opravil izpite za pridobitev mednarodne izobraževalne licence.

V Muzikavivi se mora mentor izkazati kot pedagog, glasbenik in kot pozitivno, svetovljansko naravnana osebnost, saj se zavedamo, da je pri vzgoji mladih še posebno pomembna prav zadnja komponenta. Mentor mora biti tudi avtorsko in glasbeno aktiven, da lahko svojim gojencem posreduje neprecenljive  izkušnje iz nastopov in koncertov.

Vsi mentorji Muzikavive so skrbno zbrani, večina njih je pridobila mednarodno licenco za izobraževanje po sistemu MMS (Modern Music School). Vsi mentorji tudi izvrstno obvladajo glasbeno tehnologijo in produkcijo.  Muzikaviva in njeni mentorji so pravi original slovenske izobraževalne scene.